Ofte har danskere mange pensioner - men ikke noget samlet overblik!

Danskere har ofte mange forskellige pensioner
Det er ikke unormalt at et ægtepar har 3-4 pensioner hver. Nogle fra forskellige arbejdspladser man har haft gennem livet, nogle man selv sparer op mv. Det kan hurtigt blive uoverskueligt og urentabelt. Vi kan tilbyde jer at samle dem under "ét tag" - hvilket giver jer store fordele, specielt ud fra en forvaltningsmæssig betragtning.

OneLife tilbyder via et unikt IT set-up, at alle pensioner kan skræddersys således at der udarbejdes en samlet investeringsstrategi for hele pensionsformuen - det foregår normalt via én depotbank/forvalter. Begge ægtefællers pensioner kan samles på en konto, hvilket man ikke kan gøre i Danmark.

OneLife tilbyder ligeledes at kunne samle Aldersopsparinger, Kapitalpensioner samt Ratepenioner, både privat- som arbejdsgiver-betalte pensioner. OneLife' godkendelse fremgår af skats hjemmeside - se SKAT' hjemmeside.

Er du tilfreds med din nuværende bank, og den er at finde i vores netværk i udlandet, så er det ét oplagt valg. Måske vil du hellere noget andet, og så kan vi hjælpe med at vælge nogle emner ud, som du afholder et møde med. Vi har mere en 40 uvildige rådgivningsfirmaer at vælge imellem. Det er bestemt ikke uvæsenligt at man er tryg ved at overlade formuen til andre. Vores netværk af forvaltere er primært placeret i Danmark og Luxembourg.

Fordelen ved at lave danske pensioner placeret via OneLife er:

 1. Alle pensioner kan samles på en konto i Luxembourg - dette kan man ikke i en dansk bank i Danmark
 2. En samlet investeringsstrategi for pensionsformuen - nemmere at optimere på grund af én samlet konto
 3. Luxembourgske investeringsregler - optimale allokeringsmuligheder
 4. 100% fleksibilitet ift. investeringer. Man kan have:
  1. Selvvalg, dvs. man træffer selv sine investeringsbeslutninger
  2. Kombination, dvs. man drøfter sine investeringsbeslutninger med forvalteren
  3. Diskretionær forvaltning, dvs. man udpeger en forvalter til at investere pensionsformuen, afmålt efter ønsket risikoprofil
 5. Gennemsigtighed med omkostninger - ELPS er uvildige i vores tilgang til rådgivningen
 6. Adgang til professionelle forvaltere via banker samt uafhængige forvaltere
 7. Hvis en forvalter ikke lever op til de forvaltningsmæssige ønsker, kan der skiftes forvalter på løsningen uden at man skal til at flytte sine pensioner - dvs. et unikt system der ikke findes i Danmark. Vores klienter er som udgangspunkt meget tilfredse med den udpegede forvalter, og der er løbende besøg hvor investeringerne gennemgåes (alt efter ønsker og behov)

Din løsning er også vigtig for den næste generation i familien, og ELPS har mulighed for at lave en samlet formueplan over "hvilke" aktiver man skattemæssigt bør benytte sig af først, således at formuen kan vokse bedst muligt, både før og efter skatten er betalt.