Da ELPS er forsikringsagenter for OneLife, har ELPS mulighed for at udarbejde løsninger til jer i flere lande.

Vi har igennem mange år løst spændende og gode opgaver for klienter og derigennem opnået et stort netværk, som gør det muligt for os at rådgive dig.

Alle opgaver er meget individuelt baseret. Det baseres på hvad der er den bedste løsning for vores klienter. Derfor er vi nødt til at mødes og se på helheden af formuen, skatten, familien, jeres ønsker samt præferencer - en god forberedelse giver altid det bedste resultat for alle parter!

Vores løsninger har I mange år taget udgangspunkt i følgende lande indenfor Europa:

- Danmark
- Sverige
- Finland
- England
- Spanien
- Frankrig
- Belgien
- Portugal
- Luxembourg

Europa

ELPS/OneLife tilbyder skræddersyede forsikrings løsninger til velhavende kunder og rådgivere i Europa. Produktet kombinerer sikkerheden fra livsforsikringer med fleksibiliteten fra private bankning.

Livsforsikringer kan bruges både til arve- og skatteplanlægning og kan benyttes til at løse udfordringer for både velhavende individuelle kunder, men naturligvis også til familier.

  • Investerings fleksibilitet
  • Investering i unoterede papirer
  • Forberedt til flytning inden for EU (Cross-Border)
  • Valg af egen forvalter
  • Egen-investering uden rådgivning
  • Multi- forvalter og depotbank valg
  • Kreditorbeskyttelse
  • Arve- og skatteplanlægning
  • Generationsskifte
  • Fuldt godkendt af de europæiske skattemyndigheder

Klik her for at modtage et Tax Fact Sheet. Skriv gerne hvilket land(e) det vedrører i Emne-boksen, mange tak.

Her er et eksempel - det danske Tax Fact Sheet. DK PDF-fil

Vi har desuden løst opgaver i forbindelse med planlægning af og for formuende privatpersoner, der bor/flytter til Schweiz, Dubai/UAE eller Asien.

Det er meget vigtigt at danne sig det store overblik, og dermed opnå en samlet struktur, der vil ændre sig ved flytning til et andet land – måske, og ofte, med børn bosiddende i andre lande. Erfaringsmæssigt kan vi slå fast at intet er statisk og jeres løsning skal sikkert løbende revideres?

Vi skal have jeres formue placeret og optimeret, så det giver mest mulig mening for jer og den øvrige familie - det kan ELPS hjælpe dig med - vi laver faktisk ikke andet!