PÅ VEJ UD AF LANDET…?penge

Lad os prøve at skitsere en “typisk” dansk klient, der overvejer at flytte til udlandet.

Formueaktiverne, består ofte af tre “kasser”…
– Fri formue, i form af selskab, trust og likviditet
– Pensioner, i form af kapital-, rate- & livrente pensioner
– Ejendomme, i form af virksomhed, privat bolig mv.

Du er bosiddende i Danmark. Du gør dig overvejelser om at flytte til udlandet i fremtiden og har en pensionsopsparing, der overstiger $ 1 mio i samlede værdier.

Dine pensioner og forsikringer er typisk placeret min. 3-4 steder, og det samme gør sig ofte gældende for din ægtefælle, der også har penge i forskellige pensioner, fra forskellige jobs mv.
Der er derfor tit ikke nogen “rød tråd” i din/jeres investeringsstrategi, hvilket er en skam – og fører til tabt fortjeneste.

ELPS har en platform der hedder Formueplan. Efterhånden som vi får lagt alle jeres aktiver ind på platformen, danner der sig et tydeligt billede af hvad der er klogt for jer i fremtiden – det giver et godt overblik.

Der er næsten også altid børn (arvinger) involveret. Det er bestemt ikke ligegyldigt – hva’ skal der ske med udbetalingen ved dødsfald – også i forhold til de nye arveregler. Her er det vidt forskelligt hvordan regelsættet er – det varierer fra land til land?

Kontakt ELPS og lad os få en uforpligtende samtale om fremtiden. Det kan godt betale sig.
Vi er naturligvis bedst i stand til at rådgive, når vi har overblik over din formue og sammensætningen af den. Desuden skal vi også høre lidt om de fremtidige planer – vi glæder os!